49

Stromy pri Starej Ľubovni

Zmeták Ernest

Obdobie: 1979

Materiál: plátno

Technika: olej

Značenie: vpravo dole vrypom: ZMETÁK 1979

Vyvolávacia cena: 800 €

Popis diela


„Posledný klasik“ Ernest Zmeták, maliar a zberateľ, namaľoval predmetnú krajinu – podľa nápisu na zadnej strane plátna – pri Starej Ľubovni. Na Spiši sa pohyboval i ako zberateľ – súčasťou jeho zbierky je aj ranobaroková socha Krista-dieťaťa spišskej proveniencie. Modelácia svetlom nie je u Zmetáka motivovaná klasickým úsilím po dosiahnutí plného objemu, ale v zmysle modernistickej estetiky slúži navodeniu expresívneho výrazu a dosiahnutiu svojbytnej štylizácie, čoho typickou ukážkou je aj náš obraz.  

Ďalšie diela autora

Autor nemá žiadne ďalšie diela

O autorovi


Zmeták Ernest