80

Obdobie: posledná tretina 19. stor.

Materiál: lipové drevo, sklo

Technika: rezba, zlátenie

Vyvolávacia cena: 1500 €