Poradenstvo k umeleckým dielam

Aukčná spoločnosť Diana s.r.o. poskytuje svojim klientom odborné poradenstvo v oblasti určenia pravosti umeleckých diel alebo iných starožitností a znaleckého i trhového ohodnotenia ich cien. Odborné poradenstvo i vyhotovenie posudku je v prípade diel, ktoré budú zaradené do aukcie, bezplatné.

V ostatných prípadoch je cena určená individuálne, v závislosti od náročnosti vyhotovenia posudku či počtu posudzovaných diel.
Aukčná spoločnosť Diana s.r.o. sa venuje aj odbornému cenovému ohodnoteniu celých pozostalostí.

Close