51

Materiál: sololit

Technika: olej

Vyvolávacia cena: 200 €

Popis diela


Zátišie s kyticou narcisov vo váze je riešené atypicky, s abstraktno-dekoratívnym pozadím fauvistickej proveniencie

Ďalšie diela autora

Autor nemá žiadne ďalšie diela

O autorovi


Škatulár Juraj