25

Obdobie: koniec 15. storočia

Materiál: lipové drevo

Technika: rezba, polychrómia

Značenie: neznačené

Vyvolávacia cena: 6000 €

Popis diela


Neskorogotické rezbárske dielo predstavujúce umučeného sv. Sebastiána stojaceho v kontraposte pri okýptenom strome v tradičnom postoji s jednou spustenou a druhou zdvihnutou rukou. Má päť rán po šípoch, jednu na trupe a po jednej na každej končatine, čo je analogické ranám Kristovým. Statickosť sochy daná postojom svätca je zdynamizovaná radom diagonál. Drevorezba vyžaduje reštaurovanie vrátane petrifikácie hmoty. Chýbajúce šípy sa dajú zrekonštruovať na základe fragmentu zachovaného v ľavej ruke.

Ďalšie diela autora