50

Materiál: preglejka

Technika: olej

Vyvolávacia cena: 3000 €

Konečná cena: 3000 €

Popis diela


V kompozícii sediacej ženy a ležiaceho muža s hlavou opretou o partnerkino lono je obraz parafrázou diela Pavla Szinyei-Merse. Mousson však upúšťa od detailov a pracuje v intenciách luminizmu ako stredoeurópskej redakcie impresionizmu – obraz sa tak stáva menej statickým, sviežim a dvojzmyselným, oproti Szinyeiho verzii koketnejším. Zároveň i nekonvenčným – typika ženinej tváre, úprava účesu i veľké náušnice napovedajú, že pána potešila spoločnosť Cigánky. Pseudoplenérové dielo komponované v ateliéri (postavy sú situované do zlatého rezu) má svieži skicovitý charakter maximálne využívajúci výtvarné možnosti luministickej maľby.

Ďalšie diela autora

Autor nemá žiadne ďalšie diela