34

Matkina trpezlivosť

Lam René

Obdobie: 80. roky 20. storočia

Materiál: preglejka

Technika: olej

Značenie: značené vpravo dole: R Lam

Vyvolávacia cena: 400 €

Popis diela


Kompozične redukované historizujúce dielo znázorňuje matku s dcérou na morskom pobreží. Protagonistky majú na hlavách biele čepce. Matka učí dievča pliesť, čo môže byť narážkou na staromajstrovské kompozície so sv. Annou vyučujúcou Pannu Máriu. Pootvorená matkina ruka vo vysvetľujúcom geste je situovaná do centra kompozície.

Ďalšie diela autora

Autor nemá žiadne ďalšie diela

O autorovi


Lam René