3

Polia po daždi

Katona Ferdinand

Obdobie: 1. tretina 20. stor.

Materiál: preglejka

Technika: olej

Značenie: vpravo dole: Katona Nandor

Vyvolávacia cena: 900 €

Popis diela


Katonova ranomodernistická krajina zachytáva polia a horskú panorámu, nad ktorými sa klenie búrková obloha. V porovnaní s Medňanského preduchovnenými krajinami je Katonova koncepcia vecnejšia. Poprediu dominuje horizontálno-diagonálna kompozičná skladba. Krajina rešpektuje klasickú lineárnu i atmosferickú perspektívu, modernejšia je sýta lokálna farebnosť predných plánov.

Ďalšie diela autora

Autor nemá žiadne ďalšie diela

O autorovi


Katona Ferdinand