68

Obdobie: pred r. 1925

Materiál: lepenka

Technika: olej

Značenie: značené vpravo dole

Vyvolávacia cena: 8500 €

Popis diela


Obraz Páv pochádza z najoceňovanejšieho obdobia Jasuschovej tvorby 1. polovice 20. rokov 20. storočia. V porovnaní s väčšinou iných autorových diel z toho obdobia sa tu Jasusch koncentruje na jediný kompozičný element – páva. Štylizovaný animálny motív nebol použitý len v dekoratívnom zmysle, maliar sa opiera o dlhú tradíciu vizuálneho umenia,  v ktorom je páv nositeľom nejednoznančých symbolických kvalít, čím dielo zapadá do Jasuschovej koncepcie postsymbolistickej „moralistickej“ maľby. Výnimočné výtvarné kvality plynú z kresbovo pochopenej maľby prevedenej šrafúrovaním so značnou dávkou dekoratívnych kvalít. Vzniká typický dobový „deco“ obraz, zároveň typické Jasuschovo dielo povznesené nad prázdnu ornamentálnosť. Dynamické pulzovanie žiariacich energetických línií dokladá kvality Jasuschovej umeleckej osobnosti.

Ďalšie diela autora


O autorovi


Jasusch Anton