5

Stojaci ženský akt

Jakubová Andrea

Obdobie: okolo 2010

Materiál: kartón

Technika: olej

Značenie: vľavo dole: A.JAKUBOVA

Vyvolávacia cena: 400 €

Popis diela


Akt je ukážkou súčasnej expresívnej, skicovitej a rozfarbenej figurácie, ktorá sa na výtvarnej scéne objavila nedlho po “vzkriesení” maľby okolo roku 2000. Skicovitá koncepcia na väčšom formáte umocňuje brutalizmus expresívneho výrazu. Divoké ťahy štetcom sú mohutné, takmer fyzicky pochopené a asociujú maľbu Franka Auerbacha. Na rozdiel od radostného zážitku z maľby typu Andreja Dúbravského či Kataríny Janečkovej je Jakubovej tvorba výrazom silných a autentických emócií a munchovsky ťaživého životného pocitu. Krvavé tóny pozadia a zlatým svetlom ožiarený akt tematizujú zraniteľnosť človeka i jeho vznešenosť.     

Ďalšie diela autora


O autorovi


Jakubová Andrea