6

Autoportrét

Jakubová Andrea

Obdobie: okolo 2010

Materiál: sololit

Technika: olej

Značenie: vpravo dole: JAKUBOVA

Vyvolávacia cena: 300 €

Popis diela


Jakubovej tvorba je výrazom silných a autentických emócií a munchovsky ťaživého životného pocitu, čo sa premietlo i do jej sugestívneho, “gotického” autoportrétu v silne expresívnom auerbachovskom duchu. Tonálna maľba hrubou hnedou pastou strieda krátke ťahy s dlhými, tenké s hrubými.

Obraz spodobuje takmer bezpohlavnú, akoby zmučenú bytosť. Ústa sú skrivené do úškľabku. Hlava je podaná v trojštvrtinovom profile tak, aby vyniklo naširoko roztvorené, pozorujúce ľavé oko. Pravé oko nie je zobrazené, čím autoportrét nadobúda kyklopské črty. Telesná schránka je akoby mŕtva, “mumifikovaná”, živé zostáva iba jedno oko. Ide o príklad “totálneho” autoportrétu vyjadrujúceho najvnútornejšie pocity a postoje. Otrasný naturalizmus sebaprezentácie je hlboko dojímavý.

Ďalšie diela autora


O autorovi


Jakubová Andrea