1

Oberanie ovocia

Collinasy Juraj

Obdobie: 1951

Materiál: plátno

Technika: olej

Značenie: vľavo dole: "Collinasy 51"

Vyvolávacia cena: 6000 €

Popis diela


„Oberanie ovocia“ patrí do okruhu pracovných motívov vyžadovaných vtedajšou štátnou kultúrnou politikou. Obraz však v žiadnom prípade nie je poplatný režimu, estetike socialistického realizmu sa napokon úspešne vyhol. Collinásy vytvoril dielo, ktoré akékoľvek politické aspekty presahuje výnimočnou výtvarnou kvalitou i ďalším obsahovým rozmerom. Oberania ovocia maľoval napokon už Lucas van Valckenborch koncom 16. storočia (zbierky SNG Bratislava).

Pre Collinásyho netypická viacfigurálna zostava využíva neoklasicistickú  pyramidálnu kompozíciu, ktorá je ozvenou medzivojnového hnutia retour à l´ordre. Farebná skladba plne zodpovedá autorovej obľube studených tónov. Z výtvarného hľadiska možno hovoriť o analógii k Jakobyho maľbe 40-tych rokov, kedy mal blízko k výrazu Bélu Czóbela, ktorý mal vzťah k Bonnardovej maľbe.

Volúmen ústrednej postavy sošných tvarov je kompozičnou dominantou. Zmyselnosť postavy načahujúcej sa za jablkom a koketnosť v jej tvári evokujú prvú ženu – Evu, čím do profánneho diela vstupuje symbolický rozmer. Voči ostatným postavám v nenútených postojoch je Eva jasne vymedzená špecifickým, takmer heroickým postojom.

Ďalšie diela autora

Autor nemá žiadne ďalšie diela

O autorovi


Collinasy Juraj

Juraj Collinásy sa narodil 29. júna 1907 v Szerencsi, zomrel 22. novembra 1963 v Košiciach. V r. 1924-27 študoval na prípravnej večernej výtvarnej škole E. Króna v Košiciach; v r. 1927-29 počas základnej vojenskej služby súkromne u V…