Tím odborníkov

Ing. Samuel Bruss

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír

Historik a právnik, ktorý pôsobí v Krajskom múzeu v Prešove ako zástupca riaditeľky. Vedecko-výskumne sa venuje predovšetkým novodobým a najnovším dejinám východného Slovenska a je autorom viacerých výstav, odborných štúdií a článkov a zostavovateľom jednej monografie. Špecializuje sa najmä na občianske a obchodné právo a oblasť samosprávy.

Mgr. Jozef Ridila

Historik umenia, kurátor. V rokoch 1990-1995 študoval kunsthistóriu na katedre Vedy o výtvarnom umení UK v Bratislave. Pracoval v Múzeu v Kežmarku (1997-2002), od roku 2013 je odborným zamestnancom Šarišskej galérie v Prešove. Zaoberá sa predovšetkým dejinami umenia a umeleckého remesla východného Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Pracuje so starým, moderným i súčasným umením. Monograficky spracoval napr. umenie 19. storočia a umenie Košickej moderny zo zbierok ŠG v Prešove.

Mário Babej

Online webový a marketingový špecialista. V Aukčnej spoločnosti Diana zodpovedá za propágaciu spoločnosti, marketingové kampane, elektronické informačné systémy a automatizáciu procesov pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich klientov. Momentálne pôsobí už 4 roky aj na pozícii CEO v spoločnosti WAME s.r.o. Vo voľnom čase sa venuje rekreačnej jazde na koni.

… externí špecialisti

Close