O aukčnej spoločnosti Diana

Sme spoločnosť pozostávajúca z tímu odborníkov z praxe, ktorí sa dlhodobo venujú histórií, starožitnostiam a umeleckým dielam. Našim zámerom je sústreďovať umelecké diela, zhodnocovať ich výskumom a odborným reštaurovaním, publikovať ich formou aukčných katalógov a sprostredkovať ich nákup a predaj zberateľskej verejnosti prostredníctvom aukcií.

Close