Kúpiť katalóg

Aukčný katalóg je odborným publikačným výstupom spoločnosti, v ktorom je presné označenie jednotlivých položiek, ktoré sú predmetom aukcie, v rozsahu ich číselného označenia, názvu, autora, odborného popisu, najnižšieho podania (vyvolávacej ceny) a fotografia draženého diela. Aukčný katalóg vydaný spoločnosťou na príslušnú aukciu slúži ako vstupenka.

Aktuálne ponúkame len ONLINE katalóg k organizovaným aukciám umeleckých diel a starožitností.

Close