Hložník Vincent

Počet diel v našej databáze:

2

Vincent Hložník (1919-1997) patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, zaraďuje sa do Generácie druhej svetovej vojny resp. Generácie 1919. Ilustroval vyše sto diel svetovej i národnej literatúry. Vo svojej humanisticky silne orientovanej tvorbe reagoval najmä na udalosti druhej svetovej vojny. V roku 1937 – 1942 Hložník nastúpil na Uměleckoprůmyslovú školu v Prahe (špeciálna škola pre kresbu a maľbu) u profesorov Františka Kyselu a Josefa Nováka (1941 – 1942). Spomedzi rovesníkov mal Hložník najbližšie k Cypriánovi Majerníkovi. Akýmsi symbolom sa u nich stáva postava Dona Quijota a téma vtedajšej neľahkej doby. Venoval sa maľbe, grafike, knižnej ilustrácii a je aj autorom výtvarných realizácií v architektúre. Jeho diela venované postaveniu človeka vo svete mali vždy výrazný humanistický, etický a sociálny charakter, ktorý tak určil autorov trvalý príklon ku expresívnemu figurálnemu prejavu. Predovšetkým jeho pričinením nadobúda slovenské umenie črty morálnej a profesionálnej zodpovednosti so zdôraznením intelektuálnej individuality tvorcu.

Diela autora v našej databáze: