Súkromný predaj

Aukčná spoločnosť Diana s.r.o. ponúka súčasným akademicky vzdelaným umelcom možnosť aukčného predaja diel z ich umeleckej tvorby, ktorá bude spĺňať prísne kritéria kvality a umeleckej hodnoty. Cieľom je snaha pomôcť a podporiť talentovaných súčasných umelcov v rozvoji ich tvorby.  

Close